ISO 9008

Įgaliotasis SUBARU atstovas Lietuvoje – UAB „JMA centras“ – įdiegė ISO 9001:2008 kokybės vadybos sistemą.

2015 m. balandžio 13 d. įmonei išduotas atitinkamas sertifikatas, liudijantis, kad įmonės veikla atitinka ISO 9001:2008 standartą automobilių pardavimo, techninio aptarnavimo ir remonto srityse.

Kokybės politika

UAB „JMA centras“, vykdydama savo veiklą automobilių pardavimo, techninio aptarnavimo ir remonto srityse, įdiegė ir nuolat tobulina kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.

Pagrindiniai įmonės tikslai:

● užtikrinti efektyvų įmonės veiklos organizavimą;

● atsižvelgti į klientų pageidavimus, maksimaliai tenkinti jų poreikius;

● didinti pardavimus ir mažinti išlaidas;

● gerinti darbuotojų darbo sąlygas, skatinti jų kvalifikacijos kėlimą;

● gerinti įmonės infrastruktūros būklę, vykdyti techninį įmonės aprūpinimą, siekiant sėkmingo serviso veiklos vystymo;

● savo veikloje laikytis KVS ISO 9001 standarto reikalavimų.

 

Šių tikslų įgyvendinimui įmonės vadovybė įsipareigoja:

● siekti patikimos ir abipusiai naudingos partnerystės su tiekėjais;

● analizuoti ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą;

● periodiškai peržiūrėti ir koreguoti kokybės tikslus;

● taupiai ir racionaliai naudoti žaliavas ir energetinius išteklius;

● sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;

● sudaryti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą;

● skatinti asmeninę darbuotojų atsakomybę už veiklos kokybę;

● skirti veiklai reikiamus išteklius ir pastangas.

 

Kiekvienas UAB „JMA centras“ darbuotojas, būdamas vieningos komandos, siekiančios geresnių kokybinių rezultatų, nariu, yra atsakingas už kruopštų savo darbo atlikimą.